NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie MsZ Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  
 

4. bod Prerokovanie financovania výstavby cesty s BBSK

  
 

4. bod Pokračovanie /1/

  
 

4. bod Pokračovanie /2/

  
 

4. bod Pokračovanie /3/

  
 

4. bod Pokračovanie /4/

  
 

4. bod Pokračovanie /5/

  
 

5. bod Nakladanie s majetkom mesta BB

  
 

5. bod Pokračovanie /1/

  
 

5. bod Pokračovanie /2/

  
 

6. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2011

  
 

7. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012

  
 

8. bod Trhový poriadok trhoviska

  
 

9. bod VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

  
 

10. bod Racionalizácia siete základných škôl a školských zariadení

  
 

10. bod Pokračovanie

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť /1/

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť /2/

  
 

12. bod Poskytovanie dotácii z rozpočtu mesta

  
 

14. bod Návrh na prijatie úveru na realizáciu projektu Komunitné ...

  
 

15. bod Projekt - Akadémia BB seniora - návrh na spolufinancovanie

  
 

16. bod Dodatok k zriaďovateľskej listine Materskej škôlky

  
 

17. až 19. bod Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej škôlky
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Umeleckej školy
Vstup mesta BB do Občianskeho združenia eSlovensko
Info. správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácii

  
 

20. až 24. bod Správa o plnení povinnosti verejných funkcionárov
Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej fin. kontroly
Info o činnosti hl. ms. kontrolóra
Info o činnosti rimátora
Info o činnosti viceprimátora

  
 

25. bod Správa o vybavených intepeláciách

  
 

26. bod Interpelácie

  
 

27. bod Diskusia

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: