NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

4. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

4. bod Pokračovanie /1/

  
 

4. bod Pokračovanie /2/

  
 

4. bod Pokračovanie /3/

  
 

5. bod Výsledky hospodárenia a ZUM M BB za rok 2012/

  
 

6. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2/

  
 

7. bod Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica/

  
 

7. bod Pokračovanie /1/

  
 

7. bod Pokračovanie /2/

  
 

7. bod Pokračovanie /3/

  
 

7. bod Pokračovanie /4/

  
 

8. bod Dodatok č. 2, Zásady hosp. a nakladania s majetom mesta BB/

  
 

9. bod Slovo pre verejnosť

  
 

9. bod Pokračovanie /1/

  
 

10. bod Návrh na prijatie úveru Komuce/

  
 

11. bod Návrh na prijatie úveru Komuce/

  
 

12. bod Protokol o výsledku kontroly... vykonanej NKÚ SR/

  
 

13. bod UPN_CMZ_ZaD_cast_Wolkerova_ulica/

  
 

14. a 15. bod Vstup Mesta Banská Bystrica do ZNOMPS
15. bod Správa o činnosti MsP Banská Bystrica za r. 2012/

  
 

16. bod Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica za rok 2012

  
 

17. bod Schválenie projektu Elektronizácia služieb/

  
 

18. bod Rámcový plán na II. polrok 2013

  
 

19. bod Štatút Výborov a Občianskych rád

  
 

20. bod Analýza činnosti PKO a návrhy na zefektívnenie činnosti - MsZ

  
 

21. bod Návrh schválenie mesačnej odmeny HK

  
 

22. bod Mesačná odmena pre hl. kontrol=ora

  
 

23. 24. a 25.bod Informatívna správa o činnosti PR_MsZ_11.6.2013/

  
 

27. a 28. bod Informatívna správa o činnosti primátora mesta
28. bod Informatívna správa o činnosti zástupkyne primátora mesta/

  
 

29. bod Interpelácie

  
 

30. bod Diskusia

  
 

30. bod Pokračovanie /1/

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: