NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie MsZ Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

5. bod Nakladanie s majetkom mesta

  
 

6. bod Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta

  
 

7. bod Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2012

  
 

8. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu

  
 

9. bod Uznanie dlhi formou notárske zápisnice

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť

  
 

10. bod Pokračovanie

  
 

11. bod Informatívna správa o Štadióne SNP

  
 

11. bod Pokračovanie

  
 

12. bod Analýza činnosti PKO a návrhy nazefektívnenie jej činnosti

  
 

12. bod Pokračovanie /1/

  
 

12. bod Pokračovanie /2/

  
 

12. bod Pokračovanie /3/

  
 

12. bod Pokračovanie /4/

  
 

12. bod Pokračovanie /5/

  
 

13. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 980/2013 MsZ zo dňa 11.6.2013

  
 

14. bod Poskytnutie účelovo viazanej fin. dotácie

  
 

15. bod Aktualizáciu koncepcie rozvoja informačných systémov mesta

  
 

16. bod Zabezpečenie financovania prevádzky - Elektronizácia služieb mesta

  
 

17. bod Mestský informačný systém - vyhodnotenie obchodne súťaže

  
 

17. bod Pokračovanie /1/

  
 

17. bod Pokračovanie /2/

  
 

18. bod Návrh zmeny Zásad zriaďovania a prevádzkovania sezónnych

  
 

19. bod VZN Mesta B. Bystrica

  
 

20. bod VZN Mesta B. Bystrica

  
 

21. bod Územný plán zóny Pršianska terasa

  
 

22. bod ÚPN CMZ B. Bystrica - Zmeny a doplnky

  
 

23. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva

  
 

24. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej fin. kontroly

  
 

25. bod Správa hl. kontrolóra

  
 

26. bod Správa hl. kontrolóra

  
 

27. bod Info o činnosti hl. kontrolóra

  
 

28. a 29. bod Info o činnosti primátora a viceprimátora

  
 

30. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov

  
 

31. bod Interpelácie poslancov

  
 

32. bod Diskusia

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: