NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie MsZ Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, schválenie programu

  
 

4. bod Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Záhradníckych a rekreačnych služieb

  
 

5. bod Majetkové záležitosti (1)

  
 

5. bod Majetkové záležitosti (2)

  
 

5. bod Majetkové záležitosti (3)

  
 

5. bod Majetkové záležitosti (4)

  
 

5. bod Majetkové záležitosti (5)

  
 

5. bod Majetkové záležitosti (6)

  
 

5. bod Majetkové záležitosti (7)

  
 

7. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 1274/2014 – MsZ zo dňa 14.02.2014

  
 

8. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu

  
 

9. bod Informatívna správa o primátorskej zmene rozpočtu

  
 

10. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 1274/2014 – MsZ zo dňa 14.02.2014

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť (1)

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť (2)

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť (3)

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť (4)

  
 

12. bod Správa o činnosti ms. polície

  
 

13. bod ÚPN CMZ Banská Bystrica - Zmeny a doplnky - Železničiarska ulica

  
 

14. bod VZN č. ... /2014 o dopravnom režime v pešej zóne

  
 

15. bod VZN č. ... /2014 o nakladaní s odpadmi

  
 

16. bod VZN č. ... /2014, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2012 - Trhový poriadok

  
 

17. bod VZN č. ... /2014, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2011 o pravidlách času predaja v obchode

  
 

18. bod Dodatok č. 2 k zriaďovacej listiny športových a telovýchovnych zariadení

  
 

19. bod Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica

  
 

20. bod Nájom a prevádzkovanie Mestského informačného systému – výsledok súťaže

  
 

21. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 17/2013 hospodárenia príspevkovej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby so sídlom Švermova ulica

  
 

22. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2014 nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej škole Ďumbierska 17

  
 

25. bod Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 11.02.2014 do 08.03.2014

  
 

26. bod Vybavené interpelácie

  
 

27. bod Interpelácie

  
 

28. bod Diskusia (1)

  
 

28. bod Diskusia (2)

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: