21. zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Časti záznamu vo FLASH-i:

Batislava VÚC

 

0. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

   
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia október 2012

   
 

2. bod Zmluva o spolupráci pri riešení technického stavu cesty III/50310 medzi Bratislavským samosprávnym krajom, spoločnosťami Holcim (Slovensko) a. s. , Baumit spol. s r. o. a ALAS Slovakia spol. s r. o.

   
 

2. bod Pokračovanie /1/

   
 

2. bod Pokračovanie /2/

   
 

2. bod Stiahnutie bodu z rokovania

   
 

3. bod Návrh na čerpanie 4. tranže prostriedkov z úverového rámca EIB

   
 

4. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov Gymnázia Ivana Horvátha na ul. I. Horvátha 14 v Bratislave, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedených na LV č. 5431 v k. ú. Ružinov

   
 

5. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov Gymnázia na ul. 1. Mája č. 8 v Malackách, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedených na LV č. 201 v k. ú. Malacky

   
 

6. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov na Vranovskej ulici č. 2, v Bratislave, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedených na LV č. 2192 a LV č. 4290 v k. ú. Petržalka – doplnenie

   
 

7. bod Návrh na Rozvoj elektrickej trakcie na území hlavného mesta SR Bratislavy – Príspevok k rozvoju bratislavskej integrovanej dopravy a Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

   
 

8. bod Stanovisko k vypracovaniu návrhu Územného plánu regiónu BSK

   
 

8. bod Pokračovanie /1/

   
 

8. bod Pokračovanie /2/

   
 

9. bod Odkúpenie synagógy v Senci za účelom zriadenia galérie

   
 

10. bod Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj SOU energetického v Záhorskej Bystrici

   
 

11. bod Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj SOU lesníckeho v Modre

   
 

11. bod Pokračovanie

   
 

Záver

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 13
Trnava 82
Žilina 6
  Program najbližších prenosov :
 
08.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Chrome) LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:
08.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislava LIVE STREAMING cez HTML5 player - pre mobily LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:
08.12.2016 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
13.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica, MsZ

Banská Bystrica, MsZ
13.12.2016 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
15.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
15.12.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 13
Trnava 82
Žilina 6