Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy - prerušené z dôvodu neuznášaniaschopnosti


Časti záznamu vo FLASH-i:

Bratislava MsZ - mimoriadné


Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: