Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy - prerušené z dôvodu neuznášaniaschopnosti


Časti záznamu vo FLASH-i:

Bratislava MsZ - prerušené


Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.12.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: