NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení

  
 

2. bod Návrh na zmenu rozpočtu

  
 

3. bod Návrh rozpočtu na rok 2016

  
 

3. bod Pokračovanie 1

  
 

3. bod Pokračovanie 2

  
 

3. bod Pokračovanie 3

  
 

3. bod Pokračovanie 4

  
 

3a. bod Informácie o rokovaniach so spol. Henbury Development (PKO)

  
 

3a. bod Pokračovanie 1

  
 

3a. bod Pokračovanie 2

  
 

3a. bod Pokračovanie 3

  
 

3a. bod Pokračovanie 4

  
 

Vystúpenia občanov

  
 

3a. bod Pokračovanie 5

  
 

3a. bod Pokračovanie 6

  
 

3a. bod Pokračovanie 7

  
 

3a. bod Pokračovanie 8

  
 

3a. bod Pokračovanie 9

  
 

3a. bod Pokračovanie 10 (hlasovanie)

  
 

4. bod Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  
 

4a. bod (pôvodný 31) Návrh na bezodplatný prevod stavby súp. č. 2898 na parc. č. 3026/4 v Bratislave, k.ú. Dúbravka, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Dom kultúry Dúbravka a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3026/4 a 3026

  
 

19a. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 15.12.2015, návrh na schválenie zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ru

  
 

20. bod Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 – 2020

  
 

22. bod Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  
 

Vystúpenie detí z ZUŠ

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
25.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
03.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
18.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
23.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava