Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


Časti záznamu vo FLASH-i:

Bratislava MsZ

 

0. bod Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 716/2017 zo dňa 26.01.2017, ktoré bolo pozastavené

   
 

0. bod Hlasovanie

   
 

0a. bod Návrh na potvrdenie pozastaveného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy č. 722/2017 z 26. 1. 2017

   
 

0b. bod Návrh na potvrdenie pozastaveného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 719/2017 z 26. 1. 2017

   
 

0c. bod Návrh všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

   
 

0c. bod Pokračovanie 1

   
 

0c. bod Pokračovanie 2

   
 

Slovo pre verejnosť

   
 

0c. bod Pokračovanie 3

   
 

0c. bod Pokračovanie 4

   
 

0c. bod Pokračovanie 5

   
 

0c. bod Pokračovanie 6

   
 

0c. bod Pokračovanie 7

   
 

0c. bod Hlasovanie

   
 

0d. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6,

   
 

11. bod Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súpis. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, Žabotova 1, Bratislava

   
 

49aa. bod Presunutý

   
 

49. bod Petícia: Za reguláciu poľovníctva v lesoparku (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov po 16:30 h)

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: