NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Brezno* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až. 3. bod

  
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.6.2018

  
 

5. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniam §§ 2, 5, 6, 7 a 8 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno č. 20/2015

  
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta

  
 

7. bod Schválenie územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky č. XII

  
 

8. bod

  
 

9. bod Majetkové záležitosti

  
 

10. bod Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna do roku 2022

  
 

11. bod Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.5.2018 do 31.5.2018

  
 

12. bod Správa o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 2018

  
 

13. bod Rozpočet mesta Brezno – návrh na III. zmenu

  
 

14. bod Správy hlavnej kontrolórky

  
 

15. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s. za rok 2017

  
 

16. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie NsP Brezno

  
 

17. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za rok 2017

  
 

18. bod Informatívna správa o výsledkoch spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok 2017

  
 

19. a 20. bod Informatívna správa o výsledkoch spoločností EKOLOGÓ a SEKOLÓG za rok 2017

  
 

21. bod Rôzne

  
 

22. bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčel

  
 

22. bod pokračovanie

  
 

23. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.06.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 
25.06.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka
25.06.2019 | 13:30 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.06.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
27.06.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
27.06.2019 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
08.07.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: