Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

3. bod Návrh na uznesenie o zložení sľubu poslancov mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

  
 

3. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város képviselő-testületének eskütételéről

  
 

4. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného zo dňa 9. septembra 2014, 23. septembra 2014 a 2. októbra 2014.

  
 

4. A 2014. szeptember 9-i és a 2014. szeptember 23-i és az október 2-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

  
 

5. bod Písomná správa Dunajskostredského Mestského kultúrneho strediska o opatrení na nápravu nedostatkov.

  
 

5. A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ jelentése a hiányosságok elhárítása érdekében történő intézkedésekről.

  
 

6.Prezentovanie projektu futbalového štadiónu O. Vilagim (preklad)

  
 

6. Prezentovanie projektu futbalového štadiónu O. Vilagim (orig.)

  
 

6. Pokračovanie (1)

  
 

6Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület 47/718/2014  sz. határozatának (2014. október 2.) megszűntetéséről és a 43/677/2014. határozatának (2014. július 8.) módosításáról

  
 

6. bod Pokračovanie (2)

  
 

6. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület 47/718/2014  sz. határozatának (2014. október 2.) megszűntetéséről és a 43/677/2014. határozatának (2014. július 8.) módosításáról

  
 

7. bod Návrh na doplnenie Návrhu Akcionárskej zmluvy medzi akcionármi spoločnosti DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707

  
 

7. Határozati javaslat a  DAC ARÉNA rt. (székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 47 854 707) részvényesei közötti együttműködésről szóló szerződés javaslatának kiegészítéséről

  
 

8. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho in rem na pozemok, nachádzajúci sa v  k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, novovytvorená parc.č. 1620/54, druh pozemku ostatné plochy,  výmera 1195 m2, vytvorená Geometrick

  
 

8. Határozati javaslat  a  Dunaszerdahely kataszterében elterülő  újonnan kialakított 1620/54  számú parcella szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására némely szomszéd  ingatlantulajdonos részére.

  
 

9. bod Správa primátora o činnosti samosprávy mesta Dunajská Streda za volebné obdobie r.2010 – 2014

  
 

9. Polgármesteri beszámoló a Dunaszerdahely Város Önkormányzatának tevékenységről a 2010-2014 választási időszakban.

  
 

10. bod Rôzne

  
 

10. Egyéb

  
 

11. bod Interpelácie

  
 

11. Interpellációk

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 40
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 40