NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 16. ülése napirendjének elfogadása.

  
 

2. bod Prerokovanie petície

  
 

3. A 2016. szeptember 27-ei és az október 18-ai Dunaszerdahely Város Képviselő-testüket határozatainak ellenőrzése.

  
 

4. a 5. bod Javaslat Dunaszerdahely város 2016-os költségvetésének 6/2016-os módosítására.

  
 

5. bod Pokračovanie

  
 

6. Dunaszerdahely Város 2017. évi költségvetési javaslata.

  
 

7. a 8. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2016. Beszámoló a 2016.novemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről.

  
 

9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által vezetett 4465-ös számú tulajdoni lapon nyilvántartott, 2225-ös helyrajzi számú lakótömbben található 76-os számú lakás eladására.

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő használaton kívüli ingóságok, parkoló automaták eladására, VECOSYS KFT, székhely 9023 Győr, Richter J. u. 9, cégjegyzékszám: 08 09 020504 részére

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 129/10-es helyrajzi számú, parcella bérletének jóváhagyására Dunaszerdahely város, mint bérbeadó és a Nagy Etela, szül. 1937.01.27, lakcím:

  
 

12. TANK-O-MAT Invest, Rt. Zámocké schody 2/A, 811 01 Pozsony, azonosító szám: 44 568 304, által benyújtott kérvény megtárgyalása, melynek tárgya a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő 1888/66. számú parcella bérleménye

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 489/4. helyrajzi számú, 264 m2 területű és a 489/5. helyrajzi számú, 61 m2 területű parcellák eladására az AXIS-DENT kft., Fő utca 326/23, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 36 276 359, r

  
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3409/8. helyrajzi számú, 428 m 2 területű parcella eladására Csiberi Attila

  
 

15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1426/12. helyrajzi számú, 245 m 2 területű parcella eladására Horváth Zsolt,

  
 

16. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3339/2 helyrajzi számú, 12 m2 területű és 3339/3. helyrajzi számú, 4 m2 területű parcellák eladására Lelkes László,

  
 

17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által a 4645. számú tulajdoni lapon vezetett 131-es számú nem lakás célú helyiség (garázs), tulajdonrész: 1/1, valamint az épület közös

  
 

18. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 136/10. helyrajzi számú, 26 m2 területű, 136/52. helyrajzi számú, 53 m2 területű, 136/53. helyrajzi számú, 4 m2 területű és a 136/54. helyrajzi számú, 585 m2 területű parcellák eladására a PI

  
 

19. Dunajská Streda - Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 6973. számú tulajdoni lapon vezetett, 3737/14, 3737/176, 3737/177, 3737/178, 3737/179. számú és az 1838. szá

  
 

20. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő, 259/5. helyrajzi számú, 35 m2 területű és a 253/5. helyrajzi számú, 11 m2 területű parcellák tulajdonjogi viszonyának rendezésére a földterületek díjmentes cseréjével

  
 

21. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő, 886/2. helyrajzi számú, 65 m2 területű és az 1936/233. helyrajzi számú, 18 m2 területű parcellák tulajdonjogi viszonyának rendezésére a földterületek díjmentes cseréjével

  
 

22. Határozati javaslat a „Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta“ infrastrukturális építmény a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1888/306. helyrajzi számú, 455 m2 területű, 1894/41. helyrajzi számú, 226 m2 területű, 1894/35. helyr

  
 

23. Határozati javaslat a Karcsai úton található a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő alacsony komfortfokozatú lakások területegysége és a szomszédos termelési területegység között kiépített kerítés magasságilag megemel

  
 

24.Határozati javaslat a kijelölt parkolóhelyek bérleti díjának módosítására a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft. mint bérlő részére.

  
 

25. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 327/2016/14 sz. (2016.09.27.) határozata módosítására, amellyel jóváhagyta a vissza nem térítendő

  
 

26. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város elévült követeléseinek a leírására.

  
 

27. Polgármesteri szóbeli tájékoztatás a kommunális hulladék mennyiségének alakulásáról Dunaszerdahely város területén.

  
 

28. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. november 29.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014. évi 12. sz., (2014. december 9.) a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltat

  
 

29. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. november 29.) általános érvényű rendeletére, amely kiegészíti és módosítja Dunaszerdahely Város 2016/…. sz. (2016. április.19.) a Dunaszerdahely Város területén található települési és kisebb épít

  
 

30. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. november 29.) rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012. évi 21. sz. az ingatlanadóról, ebadóról , automatákból történő értékesítés után fizetendő adóról és a nem nyerő

  
 

31. Dunaszerdahely Város 2016/.... sz. (2016 november 29.), amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8 sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló ált

  
 

32. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. november 19.) általános érvényű rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 2. sz. függelékét.

  
 

33. priestranstva na území mesta Dunajská Streda. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz.,(2016. november 29.) rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012. évi 23. sz. a közterület használati adóról szóló általános érvényű

  
 

34. Javaslat Dunaszerdahely város 2016. évi… (2016. november 29.) számú általános érvényű rendeletére, amely meghatározza dunaszerdahelyi székhelyű művészeti iskola, óvodák és iskolai intézmények tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések kiegészí

  
 

35. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016/…. sz. (2016. november 29.) általános érvényű rendeletére a Hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról és

  
 

36. Javaslat Dunaszerdahely város 2016. évi… (2016. november 29.) számú általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város díjainak adományozás

  
 

37. Javaslat a Dunaszerdahely Város 2016. évi …. számú általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák és egyéb közterületek elnev

  
 

38. Dunaszerdahely Város 2016/………….sz. (2016.11.29.) általános érvényű rendelete, amellyel kihirdetésre kerül Dunaszerdahely Város Területrendezési tervének módosításokkal bővített teljes szövegének kötelező érvényű része (egységes szerkezetben a 5/2005 s

  
 

39. Határozati javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2016“ – dokumentációo alaptervezetének jóváh

  
 

40. Operatív terv Dunaszerdahely város helyi úthálózatának és járdáinak téli karbantartására a 2016-os és 2017-es években.

  
 

41. Jelentés Dunaszerdahely város közvilágítási rendszerének üzemeltetési és energetikai optimalizációjáról.

  
 

42. Lakossági petíció a konténertároló áthelyezésére vagy megszüntetésére

  
 

43. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2017. évi I. féléves üléseinek időpontjáról.

  
 

44. Rôzne. Egyéb.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 46
  Program najbližších prenosov :
 
18.09.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO KLIKNI - LIVE STREAMING beží na TV ESO -->
18.09.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 Pokiaľ sa vám nespustí live stream na PC, váš browser nepodporuje flash. Kliknite na niektorý z odkazov na spustenie HTML5 playera. Ak ani potom sa nespustí skúste si stiahnuť Flash player.
18.09.2019 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
23.09.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
24.09.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
24.09.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
24.09.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
26.09.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 46