NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Ustanovujúce zasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská Streda* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, výsledky volieb, Sľub primátora, Sľub poslancov (Az ülés menyitása., A helyi képviselő-testület képviselőinek és a város polgármesterének 2018, Dunaszerdahely Város megválasztott polgármesterének eskütétele)

  
 

Príhovory primátora Z. Hájoša, predsedu TTSK J. Viskupiča, podpredsedu TTSK a duchovných (A vendégek ünnepi beszéde)

  
 

9. a 10. bod Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva + 10. bod Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady

  
 

9. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyására.

  
 

10. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyására.

  
 

11. bodNávrh na schválenie Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

  
 

11. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete szakbizottságainak Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyására.

  
 

12. bod Návrh na uznesenie o poverení zástupcov primátora.

  
 

12. Határozati javaslat az alpolgármesterek megbízásáról

  
 

13. bod Návrh na uznesenie o zriadení mestskej rady a voľbe jej členov

  
 

13. Határozati javaslat a városi tanács létrehozásáról és tagjainak megválasztásáról

  
 

15. bod Návrh na uznesenie o zriadení komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a voľbe ich členov.

  
 

15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete bizottságainak létrehozásáról és tagjainak a megválasztásáról

  
 

16. bod Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda

  
 

16. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város polgármestere fizetésének megállapításáról.

  
 

17. bod Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda a ďalších členov komisií.

  
 

17. Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete képviselőinek és a bizottságok további tagjainak jutalmazásáról szóló alapelveinek javaslata.

  
 

18. bod Návrh na uznesenie o schválení sobášiacich

  
 

18. Határozati javaslat a házasságkötést végző személyek jóváhagyásáról.

  
 

19. bod Záver

  
 

19. Zárszó.

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO
23.10.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
24.10.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->
24.10.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 
28.10.2019 | 15:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
29.10.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
05.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING cez YouTube.com LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING priamy link -->

 
06.11.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Výjazdové zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v Senici LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 Pokiaľ sa vám nespustí live stream na PC, váš browser nepodporuje flash. Kliknite na niektorý z odkazov na spustenie HTML5 playera. Ak ani potom sa nespustí skúste si stiahnuť Flash player.

Kategórie videií: