Hlohovec MsZ | zastupitelstvo.sk

Hlohovec MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec


 • Otvorenie
 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Majetkovoprávne záležitosti – nájom, zámena, odpredaj
 • 5. bod Majetkovoprávne záležitosti - podnájom
 • 6. bod Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Hlohovec za rok 2020
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 271/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 253/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 • 8. bod Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 272/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 224/2018 o pamätihodnostiach mesta Hlohovec
 • 10. bod Neprerokovaný /Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 273/2020 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec/
 • 11. bod Dodatok č. 15 k zriaďovacej listine Mestského kultúrneho centra Hlohovec
 • 12. bod Dodatok č. 14 k zriaďovacej listine Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec
 • 13. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 14. bod Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 15. bod Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec na základe podnetov fyzických a právnických osôb
 • 16. bod Predloženie projektu: Opatrenia súvisiace s klimatickými zmenami: ZŠ s MŠ, Koperníkova 24, Hlohovec v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62
 • 17. bod Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec za rok 2019
 • 18. bod Výročná správa Harmonie - Zariadenia pre seniorov, Hlohovec za rok 2019
 • 19. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. za rok 2019
 • 20. bod Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s. r. o. za rok 2019
 • 21. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. za rok 2019
 • 22. bod Správa o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti FCC Hlohovec, s. r. o. za rok 2019
 • 23. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Mestská ČOV, spol. s r.o. za rok 2019
 • 24. bod Výročná správa Hlohovskej televízie, s. r. o., za rok 2019
 • 25. bod Správa o vykonanej kontrole
 • 26. bod Interpelácie
 • 27. bod Rôzne
 • Občania

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
07.12.2020 | 15:30 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
08.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
09.12.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
10.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
11.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
15.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
17.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,

 
19.01.2021 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Ba - výberové konanie

Bratislava, výberové konanie

 
25.01.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: