Hlohovec MsZ | zastupitelstvo.sk

Hlohovec MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec


 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Majetkovoprávne záležitosti
 • 5. bod Obchodná verejná súťaž
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 274/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 237/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 276/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 224/2018 o pamätihodnostiach mesta Hlohovec a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 272/2020
 • 8. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci, 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci a 3-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 9. bod Návrh na pridelenie bytu - garsónky na ulici Pod Beranom 10 v Hlohovci
 • 10. bod Vyjadrenie podľa zákona o hazardných hrách
 • 11. bod Zlúčenie Vodárenskej spoločnosti Hlohovec a Mestskej ČOV
 • 12. bod Predloženie projektu „Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo, úseky: Cyklistický chodník Šulekovo – hrádza a Cyklistický chodník pravostranná hrádza (prepojenie cestného a železničného mosta)“ v rámci výzvy Integrovaného regioná
 • 13. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2020
 • 14. bod Správy o vykonaných kontrolách
 • 15. bod Kontrola plnenia uznesení MsZ
 • 16. bod Interpelácie
 • 17. bod Rôzne
 • Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
07.12.2020 | 15:30 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
08.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
09.12.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
10.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
11.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
15.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
17.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,

 
19.01.2021 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Ba - výberové konanie

Bratislava, výberové konanie

 
25.01.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: