Hlohovec, MsZ | zastupitelstvo.sk

Hlohovec, MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
 • Úvod, Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb, Sľub primátora a poslancov
 • 6. bod Príhovor primátora
 • 7. bod Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 8. bod Voľba mandátovej komisie, volebnej a návrhovej komisie
 • 9. bod Správa mandátovej komisie o overení zloženia sľubu primátora a poslancov
 • 10. bod Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 11. bod Zriadenie Mestskej rady mesta Hlohovec a voľba jej členov
 • 12. bod Štatút komisií mestského zastupiteľstva
 • 13. bod Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
 • 14. bod Určenie mesačného platu primátora mesta Hlohovec
 • 15. bod Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva k výkonu sobášiaceho
 • 16. bod Zmena v zložení dozorných rád obchodných spoločností založených Mestom Hlohovec
 • Občania

Aktuálne a posledné prenosy
Kategórie videií: