Ivanka pri Dunaji ObZ | zastupitelstvo.sk

Ivanka pri Dunaji ObZZasadnutie obecného zastupiteľstva Ivanka pri Dunaji


 • 1. bod Otvorenie a schválenie programu rokovania
 • 2. bod Zriadenie vecného bremena na pozemky obce pre p. Slávikovú Vieru, p. Slávikovú Katarínu, p. Hošovú a p. Hoša
 • 3. bod Dohoda o spolupráci v oblasti projektovej prípravy, výstavby, prevádzky a údržby stavby D1 I/61 Bratislava - Senec, skapacitnenie
 • 4. bod Neprerokované (Návrh zámeru predaja pozemku verejnou obchodnou súťažou)
 • 5. bod Návrh zásad odmeňovania poslancov členov komisií, členov Zboru pre občianske záležitosti a členov redakčnej rady IN v Ivanke pri Dunaji
 • 6. bod Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Nová telocvičňa ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji
 • 7. bod Návrh na schválenie zámeru obce financovať prestavbu budovy bývalého obecného úradu na ambulancie použitím externých zdrojov
 • 8. bod Návrh zámeru prenájmu časti nehnuteľnosti v areáli Celltex
 • 9. bod Petícia zriaďovateľa CMŠ a rodičov detí
 • 10. bod Informácie zástupcu starostu obce
 • 11. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Dunaji č.3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
 • 12. bod Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III. zo dňa 20.4.2020 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Ivanka pri Dunaji č.12/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
 • 13. bod Interpelácie poslancov
 • Občania

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
03.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 
05.08.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 
13.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: