NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Plnenie uznesení MiZ splatných k 30. zasadnutiu MiZ 2017.

  
 

2. bod Návrh na dlhodobý nájom - Futbalové ihrisko

  
 

3. bod Stanovisko MČ Karlova Ves k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy - rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí

  
 

4. bod Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných učební – jazykovej a prírodovednej - na Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62.

  
 

5. bod Návrh štatútu Dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

  
 

6. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra

  
 

7. bod Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.6.2017

  
 

8. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017

  
 

9. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  
 

10. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií.

  
 

11. bod Návrh poslanca Šíbla: Návrh zonácie územia Mestských lesov Bratislava

  
 

12. bod Návrh poslkyne Poláchovej: Návrh možnej spolupráce pri starostlivosti o pozemky v lokalite Kráľova hora.

  
 

13. bod Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave

  
 

14. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves

  
 

15. bod Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves

  
 

16. bod Prenájom nebytových priestorov Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom o.z. CirKus-Kus v sezóne 2017/18.

  
 

17. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017.

  
 

18. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  
 

19. bod Rôzne

  
 

20. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING len pre CHROME (PC) LIVE STREAMING priamy link Pokiaľ sa vám nespustí live stream na PC, váš browser nepodporuje flash. Kliknite na niektorý z odkazov na spustenie HTML5 playera. Ak ani potom sa nespustí skúste si stiahnuť Flash player.

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.05.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: