NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 50/1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne z

  
 

2. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Karlova Ves

  
 

3. bod Vypustený (. Žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava o súhlas s umiestnením telekomunikačnej siete Slovak Telekomu, a.s..)

  
 

4. bod Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves

  
 

5. bod Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.

  
 

6. bod Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018.

  
 

7. bod Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov

  
 

8. bod Prenájom motorových vozidiel príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

  
 

9. bod Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť LUPY s.r.o..

  
 

9a. bod Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu

  
 

10. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  
 

11. bod Rôzne + Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING len pre CHROME (PC) LIVE STREAMING priamy link Pokiaľ sa vám nespustí live stream na PC, váš browser nepodporuje flash. Kliknite na niektorý z odkazov na spustenie HTML5 playera. Ak ani potom sa nespustí skúste si stiahnuť Flash player.

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.05.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: