NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Karlova Ves

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Porogram zasadnutia

  
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

  
 

2. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra.

  
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Karlova Ves č. 6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach držania psov na území mestskej časti B

  
 

4. bod Návrh rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.

  
 

5. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí v oblasti solidarity mestských častí a miestneho poplatku za rozvoj.

  
 

6. bod Návrh na spoluúčasť pre žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na r

  
 

7. bod Žiadosť Detského súkromného zariadenie Svetielko, s. r. o. o predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove Materskej školy Ľ. Fullu 12.

  
 

8. bod Žiadosť Pavla Radiča – SOUNDTECH S & T.C. o predĺženie nájmu nebytových priestorov – garáž na Novackého ul

  
 

9. bod Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s.r.o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a vrátenie, prípadne odpočítanie nákladov na nariadenú prestavbu

  
 

10. bod Žiadosť o. z. ESPRIT o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.

  
 

11. bod Žiadosť n. o. Centrum nadania o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.

  
 

12. bod Žiadosť žiadateľov Janky Šúšolovej, Ing. Petra Panáka a Ing. Ľubomíry Homolovej o odkúpenie pozemku - chodníka parc. č. 3728, k. ú. Karlova Ves a žiadosť spoločnosti White Stork s.r.o. o odkúpenie parc. č. 3728, k.ú. Karlova Ves.

  
 

13. bod Informácia o vybavených interpeláciách

  
 

14. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2018.

  
 

15. a 16. bod Rôzne + Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.04.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
30.04.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.05.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.05.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: