Karlova Ves MiZ | zastupitelstvo.sk

Karlova Ves MiZZasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves
  • Otvorenie, program zasadnutia
  • 2. bod Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier
  • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.
  • 3. bod Pokračovanie
  • 4. bod Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti dočasného parkovania motorových vozidiel na území Bratislavy).
  • 5. bod Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti nízko emisných zón).
  • 6. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
17.08.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

Kategórie videií: