NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Plnenie uzneseni MiZ splatných k 2. zasadnutiu MiZ 2015

  
 

2. bod Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 2. zasadnutiu MiZ 2015

  
 

3. bod Navrh harmonogramu zasadnuti komisii, miestnej rady a miestneho zastupitel'stva v roku 2015

  
 

4. bod Voľba člena miestnej rady

  
 

5. bod Preplatenie dovolenky bjvalej starostke

  
 

5. bod Pokračovanie 1

  
 

5. bod Pokračovanie 2

  
 

6. bod lnfomácia o stave súdnych sporov Md

  
 

6. bod Pokračovanie 1

  
 

6. bod Pokračovanie 2

  
 

6. bod Pokračovanie 3

  
 

6. bod Pokračovanie 4

  
 

7. bod Navrh na personálne obsadenie rád fondov zriadených MČ Bratislava Karlova ves

  
 

8. bod Delegovalie poslancov do rád škôl

  
 

9a. bod Návrh na zverejňovanie miezd a platov

  
 

9a. bod Pokračovanie

  
 

9. bod Žiadost' Metodicko-pedagogick6ho centra, Ševčenkora 11, Bratislara o nijme neb]'tovich priestorov v ZS A. Dubčeka uzatvorenie zmluvy

  
 

10. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky v k.t. Bratislava - Karlova Ves

  
 

11. bod Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie januar - december 201'1

  
 

12. bod Pokračovanie pilotného projellu poskytovania bezplatných obedov

  
 

13. bod Zverejňovanie zapisnic z komisii a miestnej rady

  
 

14. bod Informácia o súdnom spore KSK

  
 

14. bod Pokračovanie

  
 

15. bod Návrh na vyradenie majetku

  
 

16. bod Plán kontolnej činnosti na 1. polrok 2015

  
 

17. bod Odmena miestnej kontrolórke za 4. štvrfrok 2014

  
 

18. bod Rôzne 1

  
 

18. bod Rôzne 2

  
 

19. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
03.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
18.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
23.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: