NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

  
 

2. bod Správa o činnosti miestnej kontrolórky.

  
 

2. bod Pokračovanie

  
 

3. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017.

  
 

3. bod Pokračovanie 1

  
 

3. bod Pokračovanie 2

  
 

3. bod Pokračovanie 3

  
 

4. bod Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január 2015.

  
 

Slovo pre verejnosť

  
 

5. bod Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky.

  
 

6. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Karloveský športový klub.

  
 

6a. bod Vyplácanie odmien tzv. 13. platu bývalej starostke I. Hanulíkovej

  
 

6a. bod Pokračovanie

  
 

7. bod Žiadosť o ekonomický prenájom zariadenia školského stravovania pri Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava.

  
 

8. bod Návrh nájmu miestnosti č. 12 na Matejkovej ul. č. 20 v Bratislave pre spol. Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o..

  
 

9. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998, ktorým sa ustanovuje

  
 

10. bod Návrh poslanca Bendíka: Zverejňovanie miezd, platov alebo platových pomerov.

  
 

10. bod Pokračovanie

  
 

11. bod Návrh poslanca Bendíka: Zosúladenie používaných štandardov na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  
 

12. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  
 

13. bod Rôzne 1

  
 

13. bod Rôzne 2

  
 

13. bod Rôzne 3

  
 

13. bod Rôzne 4

  
 

13. bod Rôzne 5

  
 

14. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
03.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
18.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
23.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: