Karlova Ves MsZ | zastupitelstvo.sk

Karlova Ves MsZZasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves • 1. bod Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
 • 2. bod Správa o činnosti miestnej kontrolórky.
 • 2. bod Pokračovanie
 • 3. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017.
 • 3. bod Pokračovanie 1
 • 3. bod Pokračovanie 2
 • 3. bod Pokračovanie 3
 • 4. bod Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január 2015.
 • Slovo pre verejnosť
 • 5. bod Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky.
 • 6. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Karloveský športový klub.
 • 6a. bod Vyplácanie odmien tzv. 13. platu bývalej starostke I. Hanulíkovej
 • 6a. bod Pokračovanie
 • 7. bod Žiadosť o ekonomický prenájom zariadenia školského stravovania pri Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava.
 • 8. bod Návrh nájmu miestnosti č. 12 na Matejkovej ul. č. 20 v Bratislave pre spol. Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o..
 • 9. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998, ktorým sa ustanovuje
 • 10. bod Návrh poslanca Bendíka: Zverejňovanie miezd, platov alebo platových pomerov.
 • 10. bod Pokračovanie
 • 11. bod Návrh poslanca Bendíka: Zosúladenie používaných štandardov na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 12. bod Informácia o vybavených interpeláciách.
 • 13. bod Rôzne 1
 • 13. bod Rôzne 2
 • 13. bod Rôzne 3
 • 13. bod Rôzne 4
 • 13. bod Rôzne 5
 • 14. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií: