NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

  
 

2. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018

  
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č…/2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na

  
 

4. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Karlova Ves.

  
 

5. bod Žiadosť užívateľov Vlasty Tormovej a spol. o uzavretie nájomných zmlúv na záhrady v k. ú. Karlova Ves, v lokalite Polianky

  
 

6. bod Žiadosť nájomcu Vojtecha Jakubeka o odpustenie časti nájomného za rok 2017.

  
 

7. bod Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory - spoločné garáže pod pešou zónou Pribišova -Ľ. Fullu.

  
 

8. bod Žiadost Mgr. Michala Jalčovika - IMPULZ CLUB ALBA o predĺženie nájmu nebytového priestoru v obytnom dome na Segnerovej 3.

  
 

9. bod Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A do správy Karloveskému športovému klubu.

  
 

10. bod Žiadosti o dotácie na rok 2018

  
 

11. bod Návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry

  
 

12. bod Konanie o podnete poslancov Roberta Krampla a Igora Bendíka na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

  
 

13. bod Návrh na zrušenie rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  
 

14. bod Informácia o vybavených interpeláciách

  
 

15. bod Zámer zhodnitenie nevyužitého priestoru na Matejkovej 20

  
 

16. bod Voľba poslancov do komuisií (Bendík, Krampl)

  
 

17. bod Návrh na rekonštrukciu miestnej rady

  
 

18. bod Rôzne + Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.01.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
28.01.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.01.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
05.02.2019 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
07.02.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

Kategórie videií: