NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

  
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ4/2018

  
 

3. bod Návrh VZN mesta Malacky o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 – Z101/2018

  
 

4. bod Návrh na IV. Zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2018 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.8. 2018 - Z102/2018

  
 

5a. bod Návrh zmeny rozpočtu príspevkových organizácií mesta Malacky na rok 2018: AD HOC – Z103/2018

  
 

5b. bod Návrh zmeny rozpočtu príspevkových organizácií mesta Malacky na rok 2018: MCK – Z104/2018

  
 

6. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021 – Z105/2018

  
 

7. bod Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 – Z106/2018

  
 

7. bod Pokračovanie

  
 

8a. bod Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Malacky na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021: AD HOC Malacky – Z107/2018

  
 

8b. bod Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Malacky na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021: MCK Malacky – Z108/2018

  
 

8c. bod Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Malacky na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021: MsCSS Malacky – Z109/2018

  
 

9. bod Slávnostné ukončenie volebného obdobia

  
 

9. bod Pokračovanie (1)

  
 

9. bod Pokračovanie (2 - odovzdávanie plakiet)

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: