Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

  
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ4/2018

  
 

3. bod Návrh VZN mesta Malacky o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 – Z101/2018

  
 

4. bod Návrh na IV. Zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2018 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.8. 2018 - Z102/2018

  
 

5a. bod Návrh zmeny rozpočtu príspevkových organizácií mesta Malacky na rok 2018: AD HOC – Z103/2018

  
 

5b. bod Návrh zmeny rozpočtu príspevkových organizácií mesta Malacky na rok 2018: MCK – Z104/2018

  
 

6. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021 – Z105/2018

  
 

7. bod Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 – Z106/2018

  
 

7. bod Pokračovanie

  
 

8a. bod Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Malacky na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021: AD HOC Malacky – Z107/2018

  
 

8b. bod Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Malacky na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021: MCK Malacky – Z108/2018

  
 

8c. bod Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Malacky na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021: MsCSS Malacky – Z109/2018

  
 

9. bod Slávnostné ukončenie volebného obdobia

  
 

9. bod Pokračovanie (1)

  
 

9. bod Pokračovanie (2 - odovzdávanie plakiet)

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
14.11.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
30.11.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: