Malacky MsZ | zastupitelstvo.sk

Malacky MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
  • 2. Návrh na vystúpenie mesta zo Združenia miest a obcí Slovenska
  • 3. Návrh na dlhodobý prenájom bufetu na letnom kúpalisku
  • 4. Návrh na schválenie projektu Vybudovanie komunitného centra v Malackách
  • 5. Návrh na schválenie spolupráce pri realizácii projektu Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o
  • 6. až 8. Návrh na schválenie zámeru výstavby športového tréningového komplexu + Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok na prijatie dlhodobého investičného úveru + Návrh na schválenie dlhodobého investičného úveru
  • 6 - 8. Pokračovanie
  • 9. Prevod pozemkov v prospech Mesta Malacky pod cyklotrasy
  • 10. Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
17.08.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

Kategórie videií: