NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31.10.2019

  
 

2. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022

  
 

2. bod pokračovanie (po prestávke)

  
 

3. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

  
 

4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 7/2015 z 22. Septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestske

  
 

4a. bod Vystúpenie občano v

  
 

5. a 6. bod Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.5/2017 z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratis

  
 

7. a 8. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti Čl. I bod 2. Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/

  
 

9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

  
 

10. bod Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN

  
 

11. bod Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti

  
 

12. až 14. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra + Informácia o prijatých opatreniach z kontrol + 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

  
 

28. bod Návrh na ustanovenie poslancov do funkcie sobášiacich

  
 

32. bod Rôzne (vystúpenie občana)

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: