NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Peržalka družstvo

  
 

2. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre Súkromnú základnú umeleckú školu

  
 

3. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 4589/4 pre Ivetu Farenzenovú, Vavilova 6, 851 01 Bratislava

  
 

4. bod Návrh na predĺženie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy na Kutlíkovej 17, pre Pavla Kupku

  
 

5. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Anatolija Karpova pre Klub modernej gymnastiky Danubia

  
 

6. bod Návrh na predĺženie doby nájmu zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy Kutlíkova 17 v Bratislave pre Sociálnu poisťovňu

  
 

7. bod Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti BratislavaPetržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení dod.č.1

  
 

7a. bod Návrh odmeny pre kontrolóra

  
 

8. bod Zadanie Územného plánu zóny Kapitulský dvor

  
 

9. bod Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka v bývalom areáli Matador

  
 

10. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020

  
 

11. bod Zmeny členov v komisiách Miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

12. bod Návrh na voľbu člena pracovnej skupiny pre energetiku

  
 

13. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok 2019

  
 

14. bod Návrh na vysporiadanie pozemkov pod ZŠ Turnianska, MŠ Turnianska a MŠ Bzovicka

  
 

15a. bod Odvolanie a voľba člerna dozornej rady Bytového podniku

  
 

15b. bod Zmeny a doplnky Územného plánu - ropovod Bratislava-Schwechat

  
 

15. bod Interpelácie

  
 

16. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: