NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/20

  
 

1a. bod Humenské námestie

  
 

1b. bod Výstavba polyfunkčného domu na Topoľčianskej

  
 

2. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017, VZN č. 5/2018, VZN č. 5/2019 a VZN č. 12/2019 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu

  
 

3. bod Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova pre FC Petržalka družstvo

  
 

4. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Pankúchova pre FC Petržalka družstvo

  
 

5. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku

  
 

6. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3234 pre občianske združenie Kaspian

  
 

6a. bod Návrh rozvoja cyklotrás na území Petržalky na rok 2020

  
 

7. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami za rok 2019 a kontrole splnenia príslušných opatrení

  
 

8. bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

  
 

9. bod Návrh na zvolenie členov, neposlancov, Mediálnej rady

  
 

9a. bod Predchádzanie prešovskej tragédie

  
 

10. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok 2019

  
 

11. bod Interpelácie

  
 

12. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
03.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
18.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
23.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: