Petržalka MiZ | zastupitelstvo.sk

Petržalka MiZZasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka
  • Otvorenie, schválenie programu
  • 1a. bod Návrh na kúpu objektu štátu - sklad na ulici O. Štefánka 6095
  • 1. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017, VZN č. 5/2018, VZN č. 5/2019 a VZN č. 12/2019 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu
  • 2. bod Návrh na vymenovanie Mgr. art. Moniky Korenčiovej do funkcie riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky
  • 3. bod Návrh na odvolanie a voľbu šéfredaktora novín Naša Petržalka
  • 3a. bod Návrh kontroly prenájmu ZŠ Prokofjevova 5 pre Jednotka - tenisový klub
  • 4. bod Interpelácie
  • 5. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
Kategórie videií: