NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Kontrola plnenia uznesení

  
 

3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch.

  
 

4. bod Návrh Všeobecne záväzného zariadenia mesta Piešťany č.../2019, ktorým sa mení VZN Mesta Piešťany č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch v znení VZN č. 8/2015

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2014 v znení VZN č. 5/2016

  
 

6. bod Návrh na nákup umývacieho automatu

  
 

7. bod Zmena rozpočtu: Použitie fin. prostriedkov na čiastočnú opravu parkoviska na Nálepkovej ul.

  
 

8. bod Zmena programového rozpočtu

  
 

9. bod 8. Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

  
 

10. bod 9. Návrh na určenie prebytočnosti majetku, lokalita Teplická ul., Piešťany B/ Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a MM Progress s. r. o., lokalita Teplická ul., Piešťany C/ Návrh na uzavretie nájomnej zm

  
 

11. bod 11. Návrh na odmenu členov komisií pri mestskom zastupiteľstve za rok 2019

  
 

12. bod 12. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany

  
 

13. bod 13. Návrh navýšenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019

  
 

14. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
21.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií: