NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program zasadnutia

  
 

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 26.09.2019

  
 

3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

  
 

4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch.

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného zariadenia mesta Piešťany č.../2019, ktorým sa mení VZN Mesta Piešťany č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch v znení VZN č. 8/2015

  
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2014 v znení VZN č. 5/2016

  
 

7. bod Návrh na presun finančných prostriedkov vo výške 4944,00 € za účelom nákupu umývacieho automatu do ZŠ Brezová 19, Piešťany

  
 

8. bod Použitie finančných prostriedkov podnikateľskej činnosti na bežné výdavky – parkovisko Nálepkova ulica – oprava asfaltového povrchu

  
 

9. bod Návrh zvýšenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019

  
 

10. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019

  
 

11. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

  
 

12. bod A/ Návrh na určenie prebytočnosti majetku, lokalita Teplická ul., Piešťany B/ Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a MM Progress s. r. o., lokalita Teplická ul., Piešťany C/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy

  
 

13. bod Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany

  
 

14. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7.zasadnutia MsZ r. 2019

  
 

15. bod Voľba nominanta Mesta Piešťany do TAVOS-u

  
 

16. bod Rôzne

  
 

17. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
30.01.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: