NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. . bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 29.01.2018 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 08.02.2018 (bude zverejnené až 13.3. po 14:00)

  
 

3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany (bude zverejnené 13.3.po 14:00

  
 

3. bod pokračovanie (hlasovanie)

  
 

4. bod Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017

  
 

5. bod Neprerokovaný

  
 

6. bod Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu nákladov súvisiacich s odstránením škody spôsobenej živelnou udalosťou

  
 

7. bod Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany

  
 

8. bod ávrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

  
 

9. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

  
 

10. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

  
 

11. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

  
 

12. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

  
 

13. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja

  
 

14. bod Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Janou Janiskovou, lokalita Partizánska, Piešťany

  
 

15. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Ďungelovú a Rudolfa Ďungela, lokalita Štefánikova ul., Piešťany Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Piešťany a Jozefom Šaradinom, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

  
 

16. bod Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová

  
 

17. bod Návrh na nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Piešťany pre vlastníkov bytov Pod Párovcami súp. č. 1293, Piešťany, lokalita Sv. Štefana

  
 

18. bod Návrh na určenie náhradnej sobášnej miestnosti

  
 

19. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: