Zasadnutie miestneho zastupitelstva Senec

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, Informácia primátora mesta o dianí v meste za uplynulé obdobie

  
 

3. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Senec za rok 2016

  
 

4. bod Záverečný účet Mesta Senec za rok 2016

  
 

5. bod Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za rok 2016

  
 

6. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2017

  
 

7. bod

  
 

8. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – Kollárova č. 17, Senec

  
 

9. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností

  
 

10. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností – areál na Železničnej ul. 3 v Senci od FELEPA, s.r.o.

  
 

11. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – NARIMEX, spol. s r.o., (Šamorínska ul., Senec)

  
 

12. bod Investičný zámer Územný plán zóny Senec – Margovo pole, sektor 1 a 4

  
 

13. bod Urbanistická štúdia Hlboké jazero Senec

  
 

14. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti

  
 

15. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Karol Vavro

  
 

16. bod Návrh na odpredaj hnuteľného majetku Mesta Senec – osobného motorového vozidla Renault ClioThalia 1.4 Authentique

  
 

17. bod Prenájom pozemku (Ing. Jana Fusseková)

  
 

18. bod Prenájom poľnohospodárskej pôdy (Zdenek Černay)

  
 

20. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností – Ing. Martin Vrábel a manželka Marta

  
 

21. bod Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s. Tehelná ul. - Prekládka existujúceho plynovodu)

  
 

22. bod Rôzne

  
 

23. bod Záver

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: