NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupitelstva Senec

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie

  
 

2. bod Informácia p. primátora o dianí v meste za uplynulé obdobie

  
 

3. bod Kontrola uznesení z predchádzajúceho MsZ

  
 

4. bod Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2017

  
 

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu MESTA SENEC na rok 2017

  
 

6. bod Vyhodnotenie LTS k 30 9. 2017 Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.

  
 

7. bod Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu ruchu Senec, s.r.o.

  
 

8. bod Návrh na odpis pohľadávky

  
 

9. bod Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 79/2017 zo dňa 29. 6. 2017 – odpredaj hnuteľného majetku Mesta Senec – osobného motorového vozidla Renault Clio Thalia 1.4 Authentique

  
 

10. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mesta Senec, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2010 o ochrane ovzdušia

  
 

11. bod Informatívna správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol

  
 

12. bod Návrh na udelenie Ceny mesta Senec za rok 2016

  
 

13. bod Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s. (Malý Biel)

  
 

14. bod Návrh na zriadenie vecných bremien- Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, Fučíkova ul.)

  
 

15. bod Návrh na zámenu nehnuteľností – Apoštolská cirkev na Slovensku

  
 

16. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností – Blažej Frčo a spol.

  
 

17. bod Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2016

  
 

18. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
11.12.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
12.12.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Výjazdové zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 
13.12.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
18.12.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
18.12.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
19.12.2018 | 08:35 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

Kategórie videií: