NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program, informácie

  
 

4. bod Výročná správa Mesta Senec za rok 2017

  
 

5. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za I. polrok 2018

  
 

6. bod Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2018

  
 

7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 3/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

  
 

8. bod Neprerokovaný

  
 

9. bod Prenájom pozemku v Záhradkárskej osade na Pezinskej ulici v Senci (Ing. Jarmila Volovárová)

  
 

10. bod Prenájom pozemku (Eva Bittová)

  
 

11. bod Prenájom pozemku (Martin Klokner)

  
 

12. bod Prenájom pozemku (Martina Dupajová)

  
 

13. bod Prenájom pozemku (PhDr. Peter Náhlik, PhD.)

  
 

14. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec

  
 

15. bod Prenájom pozemkov (TRANSPETROL, a.s.)

  
 

16. bod Návrh na nadobudnutie nehnuteľností formou darovania (ATOPS, s.r.o.)

  
 

17. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – ZSD, a.s. (NNK Boldocká ul.)

  
 

18. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Goodman Senec Logistics (Slovakia) s.r.o.

  
 

19. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – ZSD, a.s. (Tehelná ulica, Senec – prípojka NN)

  
 

20. bod Návrh na zriadenie vecného bremena (BVS, a.s. – verejný vodovod a verejná kanalizácia Pezinská ul.)

  
 

21. bod Návrh na nadobudnutie osobného motorového vozidla Dacia Duster 1,6 SCe S&S Comfort 4x2 84.00kW

  
 

22. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: