Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program, informácie

  
 

4. bod Výročná správa Mesta Senec za rok 2017

  
 

5. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za I. polrok 2018

  
 

6. bod Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2018

  
 

7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 3/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

  
 

8. bod Neprerokovaný

  
 

9. bod Prenájom pozemku v Záhradkárskej osade na Pezinskej ulici v Senci (Ing. Jarmila Volovárová)

  
 

10. bod Prenájom pozemku (Eva Bittová)

  
 

11. bod Prenájom pozemku (Martin Klokner)

  
 

12. bod Prenájom pozemku (Martina Dupajová)

  
 

13. bod Prenájom pozemku (PhDr. Peter Náhlik, PhD.)

  
 

14. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec

  
 

15. bod Prenájom pozemkov (TRANSPETROL, a.s.)

  
 

16. bod Návrh na nadobudnutie nehnuteľností formou darovania (ATOPS, s.r.o.)

  
 

17. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – ZSD, a.s. (NNK Boldocká ul.)

  
 

18. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Goodman Senec Logistics (Slovakia) s.r.o.

  
 

19. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – ZSD, a.s. (Tehelná ulica, Senec – prípojka NN)

  
 

20. bod Návrh na zriadenie vecného bremena (BVS, a.s. – verejný vodovod a verejná kanalizácia Pezinská ul.)

  
 

21. bod Návrh na nadobudnutie osobného motorového vozidla Dacia Duster 1,6 SCe S&S Comfort 4x2 84.00kW

  
 

22. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: