NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, Kontrola uznesení

  
 

3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie

  
 

4. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Senec

  
 

5. bod Záverečný účet Mesta Senec za rok 2018

  
 

6. bod Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2018 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.

  
 

7. bod Vyhodnotenie rozpočtu MsKS za rok 2018

  
 

8. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019

  
 

9. bod Žiadosť o dotáciu na projekt s názvom Bezpečnostné priechody pre chodcov

  
 

10. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec

  
 

11. bod Návrh na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere

  
 

12. bod Návrh na nadobudnutie motorového vozidla Dacia Dokker Van 1,6 SCe 75 KW/102 k Samp; S Euro 6c Ambiance

  
 

13. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2019, ktorým sa mení VZN Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách

  
 

14. bod Návrh na schválenie Žiadosti o súhlas Mesta Senec na zaradenie do siete škôl školských zariadení pre súkromnú materskú školu Prima Kids

  
 

15. bod Plán kontroly hlavného kontrolóra

  
 

16. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (ATOPS, s.r.o. a SSC)

  
 

17. bod A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (L

  
 

18. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (G

  
 

19. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rybárska ul.)

  
 

20. bod A. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (S

  
 

21. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (EP Develop Invest, s.r.o.)

  
 

22. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (G PLUS, s.r.o.)

  
 

23. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Č

  
 

24. bod A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mi

  
 

25. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Fe

  
 

26. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (H

  
 

27. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Talamone, s.r.o.)

  
 

28. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Železnice SR)

  
 

29. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti – Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.

  
 

30. bod Priamy prenájom MsKS

  
 

31. bod Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s.

  
 

32. bod Návrh na výpožičku nehnuteľnosti (Slovenský zväz chovateľov)

  
 

33. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: