Senec MsZ | zastupitelstvo.sk

Senec MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Senec


 • 1.a 2. bod Otvorenie, Kontrola uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Výročná správa Mesta Senec za rok 2019
 • 5. bod Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2020
 • 6. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za MsKS za 1. polrok 2020
 • 7. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020(4. zmena)
 • 8. bod Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie jún – august 2020
 • 9. bod VYNECHANÝ - Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Združenie záhrady Gagarinova
 • 10. bod Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Združenie GARDEN VILLAGE
 • 11. bod VYNECHANÝ - Návrh na prenájom nehnuteľností (Poliklinika Senec, spol. s.r.o., Námestie 1. mája č. 6, Senec IČO 34 129 529)
 • 12. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (spoluvlastníci domu služieb, Šafárikova ul.)
 • 13. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Tibor Šmogrovič - Slnečné jazerá - juh)
 • 14. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (vlastníci bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom objekte na Robotníckej 9)
 • 15. bod Návrh na nadobudnutie nehnuteľností (Ministerstvo obrany SR Bratislava, Diaľničná cesta 3, pozemky v areáli bývalého vojenského objektu)
 • 16. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Dominik Ullmann a manželka Mgr. Dagmara Ullmann, Senec Gardens – Ružová ul.)
 • 17. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ladislav Hanšut a manželka Mgr. Jarmila Hanšutová, Pivničná 95)
 • 18. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Miroslav Hanzen a manželka Ing. Monika Hanzenová, Trnavská ul.)
 • 19. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (EP DEVELOP INVEST, s.r.o., Slnečné jazerá - juh)
 • 20. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností (vlastníci stavieb – bufetov, stánkov; Slnečné jazerá)
 • 21. bod Návrh na odkúpenie pozemku – SADKO, s. r. o. (alternatíva A, B)
 • 22. bod Návrh na prenájom pozemku – Alexander Heringeš
 • 23. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Miroslav Šulák, Šuláková Mária, Ľubovnianska 3, 851 07 Bratislava)
 • 24. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
07.12.2020 | 15:30 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
08.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
09.12.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
10.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
11.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
15.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
17.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,

 
19.01.2021 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Ba - výberové konanie

Bratislava, výberové konanie

 
25.01.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: