NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu + Kontrola uznesení

  
 

3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie

  
 

4. Návrh – stanový a karavanový kemping Slnečné jazerá – sever

  
 

5. Prenájom pozemkov (LUMAX)

  
 

6. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2016 – 2019 za rok 2018

  
 

7. Lokálny akčný plán e-mobility pre mesto Senec

  
 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec

  
 

9. Návrh mestom delegovaných zástupcov do rady školy na MŠ, Fándlyho 2, Senec – odvolanie pôvodného člena a návrh na delegovanie nového člena

  
 

10. Zrušenie uznesenia č. 5/2013 zo dňa 21. 2. 2013

  
 

11. Návrh na výpožičku pozemkov (Slovenský zväz chovateľov)

  
 

12. Návrh na zámenu nehnuteľnosti (DOAS, a. s.)

  
 

13. Návrh na zámenu nehnuteľnosti (Rochfaluši)

  
 

14. Návrh na odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry (Stavba – Senec Gardens)

  
 

15. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Juraj Mičura, Robotnícka ul.)

  
 

16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Michal Kúdela, Robotnícka ul.)

  
 

17. A+ B Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (RNDr. Peter Jurčovič, Slnečné jazerá-juh) + B) Návrh na prenájom nehnuteľnosti (RNDr. Peter Jurčovič, Slnečné jazerá-juh)

  
 

18. Návrh na prenájom nehnuteľností – Rezníček a spol. s. r. o. Cosmopolitan

  
 

19. Návrh uznesenia – priamy prenájom nebytových priestorov Mesta Senec (suterén MsKs)

  
 

20. Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.10.2019 | 15:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
29.10.2019 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
06.11.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Výjazdové zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v Senici LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 Pokiaľ sa vám nespustí live stream na PC, váš browser nepodporuje flash. Kliknite na niektorý z odkazov na spustenie HTML5 playera. Ak ani potom sa nespustí skúste si stiahnuť Flash player.

Kategórie videií: