NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, Informácia Mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Stupava, ktoré sa konali dňa 10.11.2018

  
 

Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Stupava Mgr. Petra Novisedláka, MBA

  
 

Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave

  
 

Príhovor novozvoleného primátora mesta Stupava

  
 

Voľba členov volebnej komisie a návrhovej komisie na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, + Voľba členov návrhovej komisie na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave

  
 

10. bod Návrh uznesení potvrdzujúcich splnenie zákonom stanovených podmienok pre začatie výkonu funkcie primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave vo volebnom období 2018 – 2022

  
 

11. bod Informácia o poverení zástupcu primátora mesta Stupava

  
 

12. bod Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave

  
 

13. bod Návrh na zriadenie Mestskej rady v Stupave

  
 

14. bod Voľba členov Mestskej rady v Stupave

  
 

14a. bod Štatút komisií MsZ Stupava

  
 

15. bod Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Stupave

  
 

16. bod Voľba predsedov a podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Stupave

  
 

17. bod Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktorí budú sobášiť a vykonávať ďalšie občianske obrady

  
 

18. bodNávrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stupave v r. 2019

  
 

18a. bod Návrh VZN o výške poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

  
 

19. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava na 1. polrok 2019

  
 

20. bod Návrh na odvolanie a menovanie konateľa spol. Technické služby Stupava s.r.o.

  
 

21. bod Návrh na úpravu platu primátora mesta Stupava Ing. Mgr. art. Romana Maroša za obdobie od 1.12.2018 do 10.12.2018 a návrh na schválenie preplatenia jeho nevyčerpanej dovolenky

  
 

22. bod Návrh na určenie platu primátora Mgr. Petra Novisedláka, MBA

  
 

22a. bod Odmena pre kronikárku

  
 

23. a 24. bod Interpelácie, Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: