Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


Časti záznamu vo FLASH-i:

Trnava VUC


Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: