NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, návrhová komisia, overovatelia, program

  
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení zo 7. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

  
 

2. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja

  
 

3. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja obciam

  
 

4. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 46/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na regionálny rozvoj

  
 

5. bod Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021

  
 

6. bod Kúpa pozemkov pri letisku Piešťany

  
 

7. až 9. bod Návrh na zmenu Uznesení - zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení)

  
 

10. bod Dodatok č. 1 ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 – 2020

  
 

11. bod Návrh na založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu v Trnavskom kraji

  
 

12. bod Návrh na pokračovanie činnosti Informačno-poradenského centra TTSK v rámci projektu Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier

  
 

13. bod Návrh na vystúpenie Trnavského samosprávneho kraja z regionálnych rozvojových agentúr

  
 

14. bod Návrh na zrušenie záujmových združení právnických osôb, ktorých zakladajúcim členom je Trnavský samosprávny kraj

  
 

15. bod Návrh na založenie KIRA, n.o

  
 

16. bod Návrh na schválenie uznesenia o spolufinancovaní projektu dobudovania Vážskej cyklomagistrály v časti Šulekovo - hranica TTSK/TSK, úsek most Bodona - hranica TTSK/TSK

  
 

17. bod Návrh na schválenie financovania projektov „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

  
 

18. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave

  
 

19. bod Informácia o čerpaní rozpočtu, Informácia o celkovej sume dlhu, Informácia o daňových príjmoch, Informácia o využití súboru objektov bývalej ZSŠ PaP, Správa o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ, Informácia – Dodatok č. 3 k zr

  
 

20. bod Návrh na spolufinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce Strednej odbornej školy technickej Galanta – Műszaki Szakközépiskola Galanta, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta z rozpočtu TTSK, 20.b. Návrh na spolufinancovanie projektu cezhranične

  
 

21. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: