NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1.bod Kontrola plnenia uznesení z 8. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

  
 

2.bod Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK za obdobie január 2018 – december 2018

  
 

3.bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2019 – september 2019

  
 

4.bod Návrh na odvolanie riaditeľov kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a vypísanie výberových konaní

  
 

5.bod Návrh na odvolanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a vypísanie výberových konaní

  
 

6.bod Návrh na zmenu výšky paušálnych náhrad a cestovných náhrad spojených s výkonom funkcie poslancov TTSK

  
 

7.bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 48/2019 o spôsobe udeľovania verejných ocenení Trnavského samosprávneho kraja

  
 

8.bod Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN TTSK č. 44/2018

  
 

9.bod Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu obciam v zmysle VZN TTSK č. 45/2018

  
 

10.bod Kúpa pozemkov za účelom realizácie projektu Vážska cyklomagistrála - Trnava, časť Zavar - PSA

  
 

11.bod Návrh na nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v Dolných Salibách, za účelom zriadenia depozitu pre Vlastivedné múzeum v Galante

  
 

12.bod Prevod novovytvoreného pozemku parc.č. 798/2 s celkovou výmerou 83 m2 v k.ú. Veľké Kostoľany do vlastníctva Obce Veľké Kostoľany

  
 

13.bod Prevod vlastníctva deliaceho ostrovčeka na ceste č. II/513, z vlastníctva Mesta Hlohovec do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja

  
 

14.bod Prevod cestného telesa rozšírenej časti cesty č. III/1279 v kú. Trnava do vlastníctva TTSK

  
 

15.bod Prevod pozemku par. č. 178/3 s výmerou 605 m2 v k. ú. Veľké Úľany do vlastníctva manž. Hodúrových

  
 

16.bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – Okružná križovatka na Zelenečskej ulici v Trnave

  
 

17.bod Návrh na zrušenie uznesení č. 310/2016/18 zo dňa 20.07.2016 a č. 374/2017/22 zo dňa 08.02.2017

  
 

18.bod Návrh na spolufinancovanie projektov OvZP TTSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ z rozpočtu TTSK

  
 

19.bod Návrh na zaradenie Školy umeleckého priemyslu, Nerudova 13, 920 01 Hlohovec do siete škôl a školských zariadení

  
 

20a.bod Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – december 2018

  
 

20b.bod Informácia – Predloženie Koncepcie rozvoja galerijnej činnosti Galérie Jána Koniarka v Trnave (v zmysle uznesenia č. 139/2018/08 zo dňa 12. decembra 2018)

  
 

21a.bod Návrh na doplnenie Uznesenia č. 273/2016/16 zo dňa 13.04.2016 (súhlas s realizáciou stavby – montovanej haly na pozemku TTSK)

  
 

21b.bod Informácia o žiadosti pána Ing. Rastislava Noskoviča o uvoľnenie z funkcie riaditeľa Správy a údržby ciest TTSK

  
 

21c.bod Info o situácií v stravovaní detí v ZŠ Bottova

  
 

21d.bod Rôzne (Majetkové priznania)

  
 

21e.bod Rôzne (Cyklotrasy)

  
 

21. bod Rôzne (Ďalšie témy)

  
 

21. bod Rôzne (slovo pre verejnosť)

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: