NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia zastupiteľstva

  
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 9. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.173/2019/10)

  
 

2. bod Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR (materiál č.174/2019/10)

  
 

3. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK č. 44/2018 (materiál č.175/2019/10)

  
 

4. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK č. 45/2018 (materiál č.176/2019/10)

  
 

5. bod Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na regionálny rozvoj v zmysle VZN TTSK č. 46/2018 (materiál č.177/2019/10)

  
 

6. bod Prevod projektovej dokumentácie, z vlastníctva Mesta Senica do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.178/2019/10)

  
 

7. bod Prevod novovytvoreného pozemku parc.č. 85/5 s celkovou výmerou 280 m2 v k.ú. Rybky do vlastníctva Obce Rybky (materiál č.179/2019/10)

  
 

8. bod Prevod novovytvoreného pozemku par. č. 5292/585 za účelom výstavby prepojovacej komunikácie a cyklistickej cestičky na ul. Sibírska v Trnave (materiál č.180/2019/10)

  
 

9. bod Zverenie správy majetku TTSK do správy DSS Zavar (materiál č.181/2019/10)

  
 

10. bod Zámena pozemkov medzi TTSK a Mestom Veľký Meder za účelom výstavby novej budovy školského internátu pre Obchodnú akadémiu Veľký Meder (materiál č.182/2019/10)

  
 

11. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 632/2009/27 zo dňa 08.07.2009 o návrhu na založenie záujmového združenia právnických osôb Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové (materiál č.183/2019/10)

  
 

12. bod Návrh združenia finančných prostriedkov so Združením obcí Cyklocesta Holeška za účelom vybudovania cyklotrasy spájajúcej obec Trebatice a Veľké Kostoľany (materiál č.184/2019/10)

  
 

13. bod Návrh na schválenie účasti TTSK v projekte LIFE-IP SK AQ Improvement - Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podpora opatrení v oblasti kval

  
 

14. bod Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

  
 

15. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková (materiál č.187/2019/10)

  
 

16. bod Informácie (Daňové príjmy, o celkovej sume dlhu, o úprave rozpočtu, k zániku členstva v RRA, o projektových zámeroch a projektoch)

  
 

17. bod Rôzne / Návrhy na vymenovanie do funkcií riaditeľov galérií, múzeí a knižníc TTSK

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.10.2019 | 15:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
29.10.2019 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
06.11.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Výjazdové zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v Senici LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 Pokiaľ sa vám nespustí live stream na PC, váš browser nepodporuje flash. Kliknite na niektorý z odkazov na spustenie HTML5 playera. Ak ani potom sa nespustí skúste si stiahnuť Flash player.

Kategórie videií: