Bratislava MsZ - mimoriadné | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZ - mimoriadnéZasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy - prerušené z dôvodu neuznášaniaschopnosti  • Program mimoriadneho zasadnutia
  • 1. Potvrdenie vetovaného uznesenia 972/2017
  • 2. bod Interpelácie
  • 3. bod Rôzne
  • Neuznášaniaschopnosť