12. bod Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 10. zasadnutí uznesením č.10/07 vyplývajúcich zo správy z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií

Video patrí ku archívu >> BA Nové Mesto MiZ

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
28.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
05.08.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií: