13. bod Správa z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ B-NM na 13. zasadnutí uznesením č.13/05 vyplývajúceho zo správy z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM zameranej na výber poplatkov za rozvoj, v súlade so sadzbami poplatkov podľa prijatých VZN

Video patrí ku archívu >> BA Nové Mesto MiZ

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
28.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
05.08.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií: