6. bod Návrh zámeny pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1688/2 o výmere 74 m2 , par. č. 1688/3 o výmere 143 m2 , par. č. 1689/7 o výmere 219 m2 , par. č. 1689/8 o výmere 94 m2 , vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901 a par. č. 2426 o výmere 13 m2 , par. č. 2424/1 o výmere 1 776 m2 , par. č. 2424/2 o výmere 458 m2 , par. č. 2423 o výmere 227 m2 , vo vlastníctve mesta Dunajská Streda; formou odplatnej zámeny pozemkov. (materiál č. 509/2022/28)

Video patrí ku archívu >> Dunajská Streda MsZ

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií: