7. bod Návrh na schválenie prenájmu pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, parc. č. 2372/33 o výmere 22 m2 v prospech Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46313834. (materiál č. 510/2022/28)

Video patrí ku archívu >> Dunajská Streda MsZ

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií: