12. bod Prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 15/2019 zo dňa 24.09.2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2021 zo dňa 29.06.2021. (materiál č. 515/2022/28

Video patrí ku archívu >> Dunajská Streda MsZ

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií: